ដីលក់២ប្លង់ជាប់គ្នាលើកំពូលភ្នំទេសភាពស្រស់ស្អាតណាស់

  • $55,000
Samrong Krom Village, Sangkat Samrong, Prey Nob District, Preah Sihanouk Province

Compare listings

Compare
THOV BUNHOUN
  • THOV BUNHOUN