ផ្ទះល្វែងជិតផ្សារឃ្លាំងរំសេវថ្មីលក់បន្ទាន់/Flat for Urgently Sales

  • $157,000
By 350m from Hanoi Blvd, Bonlar Saet village, Sangkat Khmounh, Khan Sen Sok, Phnom Penh

Compare listings

Compare